Welkom op de website van Prohles

De Farèlschool is op zoek naar een nieuwe Intern Begeleider.


Fijn dat u onze site bezoekt; we vertellen u graag wie we zijn en wat we
belangrijk vinden voor alle kinderen waaraan we onderwijs mogen geven.

Prohles handelt ondubbelzinnig vanuit de Christelijke levensovertuiging en verwacht dat ook van haar medewerkers.
Ons uitgangspunt is terug te vinden in de grondslag van ons werken; de Bijbel als Gods Woord.
Daarbij willen we handen en voeten geven aan het grote gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.
Omdat de mens naar Gods beeld is geschapen, zijn alle mensen voor ons van belang en waardevol
en daarom maken we plaats voor iedereen!

Vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen

Locaties

 • Christelijke Opleidingsschool
 • De Duinroos
 • Ds. R.P.A. Rutgersschool
 • Farèlschool
 • Gaspard de Colignyschool
 • Groen van Prinstererschool
 • Marnixschool
 • Mr. J.J.L. van der Brugghenschool
 • Oranjeschool
 • Otto Baronschool
 • Prins Willem-Alexanderschool
 • Rehobothschool
 • Sjaloomschool
 • Willem van Veenschool
 • You Academy