Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert eens per zes lesweken. In deze overleggen legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de toezichthouders. Hieronder vind je een overzicht van wie welke positie bekleed binnen de Raad van Toezicht.


Jacomine van Rijn
Jacomine van Rijn

Voorzitter en lid remuneratiecommissie

Bert Haasnoot
Bert Haasnoot

Secretaris en lid remuneratiecommissie

Albert Bouwman
Albert Bouwman

Vice-secretaris, penningmeester en lid auditcommissie

Bas Haasnoot
Bas Haasnoot

Vice-voorzitter, vice-penningmeester en lid auditcommissie

Agnes van Waardhuizen
Agnes van Waardhuizen