Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert eens per zes lesweken. In deze overleggen legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de toezichthouders. Hieronder vind je een overzicht van wie welke positie bekleed binnen de Raad van Toezicht.


Bas Haasnoot
Bas Haasnoot

Voorzitter, lid remuneratiecommissie

Albert Bouwman
Albert Bouwman

penningmeester, vice-secretaris, lid auditcommissie

Agnes van Waardhuizen
Agnes van Waardhuizen

vice- voorzitter, lid remuneratiecommissie

Gerard van Rijn
Gerard van Rijn

secretaris, vice-penningmeester, lid auditcommissie