Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert eens per zes lesweken. In deze overleggen legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de toezichthouders. Hieronder vind je een overzicht van wie welke positie bekleed binnen de Raad van Toezicht.


Gerard van Rijn
Gerard van Rijn

Voorzitter, lid remuneratiecommissie.

Robert van Duijvenbode
Robert van Duijvenbode

Secretaris

Lid remuneratiecommissie, vice-secretaris
Harry Sistermans
Harry Sistermans

Vice-penningmeester, lid auditcommissie
Albert Bouwman
Albert Bouwman

Penningmeester, lid auditcommissie