Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Stichting Prohles is voortgekomen uit de fusie van Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Katwijk (PCOK) en Stichting Hervormde Scholen Katwijk (HSK) en bestaat sinds 1 januari 2018. Wij staan voor hoogwaardig basisonderwijs, waarbij de christelijke identiteit wordt beleefd en beleden. Vanuit die overtuiging werken heden ten dage rond de 300 leerkrachten aan goed onderwijs voor zo'n 3300 leerlingen.

Omdat de stichting belang hecht aan de eigenheid van de scholen en de eigen identiteit van die scholen, komt de oorsprong terug in de ondertitel: "Protestants-Christelijk en Hervormd basisonderwijs Katwijk".

De naam "Prohles" heeft de volgende betekenissen:

  • Proles is het latijn voor kind; en daar draait het in onze scholen om.
  • Prohles (met de "H") laat zien waar we vandaan komen: Protestants en Hervormd samen,
  • en als duiding van een onderwijsorganisatie is daar het woord "les" aan toegevoegd, dat verwijst naar het lesgeven.

Stichting Prohles kent een logo, als beeldmerk, bestaande uit verschillende elementen. De 8 bolletjes representeren de 8 jaargroepen binnen een basisschool (Van klein naar groot, van jong naar oud). Daarnaast, in de vijfhoek, herkennen we een gestileerde praatwolk, waarin we ook de P van Prohles kunnen herkennen. Die praatwolk staat voor kennisoverdracht en communicatie tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en school. De kleuren zijn gekozen omdat ze doen denken aan de kleuren die we in de duinen en zee herkennen, als verwijzing naar Katwijk.

Stichting Prohles is het bevoegd gezag van 11 basisscholen op 15 locaties binnen Katwijk. Daarmee is Stichting Prohles de grootste aanbieder van basisonderwijs binnen de gemeente Katwijk.