Bestuurskantoor

Bestuurskantoor

Op het bestuurskantoor wordt op verschillende terreinen stichtingsbeleid opgesteld en tot uitvoer gebracht. Hieronder vind je alle functies van het bestuurskantoor en wie deze posities vervullen. Het bestuurskantoor is te vinden aan het Abeelplein in Katwijk aan Zee. Het kantoor is vijf dagen per week open van 08:30-16:30. Niet iedereen werkt fulltime dus naast een korte omschrijving zijn ook de werkdagen per persoon aangegeven. Tijdens de schoolvakanties is het kantoor gesloten.


Rindert Venema
Rindert Venema

Directeur-bestuurder

Dagelijks houdt Rindert zich bezig met het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van beleid op verschillende terreinen. Elke 6 lesweken vergadert hij met de Raad van Toezicht. In dat overleg legt hij verantwoording af aan de toezichthouders. Werkdagen: maandag t/m vrijdag.
Corrie Quartel
Corrie Quartel

Bestuurs- & managementondersteuner

Binnen de stichting is Corrie verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de formatie. Elk jaar stelt zij samen met Rindert en Sander het Bestuursformatieplan op en voert ze formatie- en begrotingsgesprekken met de directies. Daarnaast ondersteunt ze directies bij nieuwe aanstellingen en ziet toe op een passende formatie op elke school. Ook zorgt zij ervoor dat alle verlofaanvragen netjes verwerkt worden. Werkdagen: dinsdag en donderdag.
Bea Duivenvoorden
Bea Duivenvoorden

Adviseur Onderwijs en Kwaliteit

Bea houdt zich zowel op school- als stichtingsniveau bezig met de kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie. Tweemaal per jaar voert ze ambitiegesprekken met de directies. Ook is zij regelmatig op de scholen te vinden om klassenbezoeken af te leggen. Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
Lieve Keizer
Lieve Keizer

Bestuurssecretaris

Lieve ondersteunt en adviseert de directeur-bestuurder bij de bestuurlijke taken op organisatorisch en inhoudelijk gebied. Daarnaast ondersteunt ze ook de andere medewerkers van het bestuurskantoor bij hun werkzaamheden. Werkdagen: maandag t/m donderdag.
Sander Holtermann
Sander Holtermann

Adviseur FinanciŽn

Sander houdt zich bezig met de financiŽn van de stichting. Hij stelt de stichtingsbegroting op, adviseert en ondersteunt directeuren met hun eigen schoolbegroting en zorgt voor een nette boekhouding. Werkdagen: maandag t/m vrijdag.
Dineke Heemskerk
Dineke Heemskerk

P&O Adviseur

Dineke houdt zich voornamelijk bezig met ziekte en verzuim binnen de stichting. Ze zie toe op de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, organiseert het casemanagement voor alle zieke personeelsleden en adviseert de directies omtrent Arbo-vraagstukken. Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. Momenteel voor langere tijd afwezig.
Jacqueline van den Oever
Jacqueline van den Oever

CoŲrdinator Interne Opleidingen

Als CoŲrdinator Interne Opleidingen is Jacqueline verantwoordelijk voor de bovenschoolse na- en bijscholing van het personeel. Daarnaast organiseert zij netwerk bijeenkomsten en studiedagen. Werkdagen: maandag en vrijdag.
Willem Jo Barnhoorn
Willem-Jo Barnhoorn

ICT CoŲrdinator

Willem-Jo is de bovenschools ICT'er van Stichting Prohles. Hij beheert Office 365 en ondersteunt bij allerhande ICT vraagstukken. Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag.
Gerard Bezemer
Gerard Bezemer

Huisvesting en Facilitaire Zaken

Gerard is bij Stichting Prohles verantwoordelijk voor de huisvesting en facilitaire zaken. Hij houdt zich bezig met de planning van groot onderhoud, de begeleiding van nieuw- en verbouwprojecten van de scholen en regelt de onderverhuur van de schoolgebouwen. Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag.
Margreet Verdoes
Margreet Verdoes

Schoolopleider

Margreet begeleidt binnen onze stichting de stagiaires van InHolland. Ze bezoekt de studenten in de praktijk en onderhoudt nauw contact met de opleiding en andere betrokkenen.