Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

Samenspel van kennis en vaardigheden

Onderwijs van vandaag vindt plaats in een dynamische en digitale wereld. Wij willen dat onze leerlingen zelfbewust de maatschappij in stappen met een stevige balans tussen kennis en vaardigheden. Onze leerlingen krijgen een kerncurriculum voor de kernvakken. Daarnaast krijgen zij volop de gelegenheid vaardigheden te ontwikkelen om te onderzoeken, te onderscheiden, samen te werken, kritisch na te denken, creatief, mediawijs en zelfsturend te zijn. Onze leerlingen leren van lerende professionals, van 'interessante anderen', in bewezen uitdagende, gevarieerde, betekenisvolle en effectieve leeromgevingen. Onze leerlingen leren samenhang herkennen en benutten tussen leerinhouden van verschillende vakgebieden, waarbij digitale middelen actief worden ingezet.

Leerlingen van Stichting Prohles kenmerken zich door hun doelbewuste houding, gericht op voortdurende verbetering. Hun leren staat centraal; onze organisatievormen zijn daartoe middel.

Kansen in de voorliggende periode om gestalte te geven aan deze ambitie:

  • Investeren in een veranderende mindset bij medewerkers, door onder andere: scholing, inspiratiedagen en kenniskringen.
  • Gericht werven en selecteren
  • De juiste mensen op de juiste plek (o.a. via mobiliteit)

In de komende vier jaar heeft Stichting Prohles:

  • voor de vakken lezen, taal en rekenen vastgesteld welke leerlijnen zij relevant acht bezien vanuit de kerndoelen en vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen.
  • het kerncurriculum is geschikt om onderwijs in afstemming met ontwikkelingsbehoefte van de leerling te verzorgen.
  • zowel collectief als individueel planmatig ge´nvesteerd in het toerusten van leerkrachten om leerlingen werkelijk verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun ontwikkeling
  • professionals die voortdurend op zoek zijn naar interessante anderen om hun onderwijs te versterken
  • scholen waarin vakgebieden zijn ge´ntegreerd, waarin projectmatig wordt gewerkt en wordt ondersteund door digitale middelen