Prohles Academie

Prohles Academie

Stichting Prohles wil in de komende jaren meer inzetten op de ontwikkeling en ondersteuning van het personeel. In het najaar van 2020 is daarom de Prohles Academie opgericht.

In eerste instantie willen we met de Prohles Academie de medewerkers een breed aanbod bieden op het vlak van professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarom heeft iedere medewerker van Stichting Prohles toegang tot online leeromgeving van SkillsTown. Hier kunnen interactieve e-learning modules, webinars en korte 'essentials' gevolgd worden. Er zijn veel modules te vinden die gericht zijn op onderwijs en professionele ontwikkeling, maar ook onderwerpen die gericht zijn op persoonlijke interesses. Stichting Prohles wil hiermee medewerkers de ruimte geven om zichzelf ook op persoonlijk vlak te ontplooien.

Voor schooljaar 2021-2022 zijn al een aantal fysieke studiemomenten georganiseerd voor directieleden, intern begeleiders en/of groepsleerkrachten. Een studieochtend of middag wordt altijd ingericht rondom een bepaald thema. Komend jaar wordt ook gebruikt om de behoeftes van de scholen en medewerkers in kaart te brengen en het aanbod daarop af te stemmen.

Ook de netwerkbijeenkomsten voor de startende leerkrachten worden georganiseerd door de Prohles Academie. Op deze manier willen we leerkrachten die hun eerste jaren voor de klas staan een zo goed mogelijke start bieden en ondersteunen waar nodig.

De Prohles Academie heeft ook de ambitie om op termijn programma's aan te bieden en/of te ontwikkelen met betrekking tot het carrièreperspectief van het personeel. Daarbij kan gedacht worden aan interne opleidingen om leerkrachten door te laten stromen naar het middenkader en/of een 'kweekvijvertraject' voor de doorstroming naar directiefuncties.

E-learning

Via SkillsTown heeft ieder personeelslid van Stichting Prohles toegang tot onze e-learning omgeving. Deze bestaat uit interactieve e-learning modules, webinars, korte essentials en podcast. Op deze manier kunnen alle personeelsleden op hun gemak alle in's en out's leren over een bepaald onderwerp. Via de modules uit het pakket Primair Onderwijs kunnen zij op professioneel gebied modules uitkiezen. Ook zijn er leuke modules te vinden met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling.

Inloggen

Contactpersoon

Binnen Stichting Prohles is Jacqueline van den Oever de Coördinator Interne Opleidingen en dus verantwoordelijk voor de Prohles Academie. Zij is voor vragen te bereiken via de mail: jacqueline.vandenoever@prohles.nl