2,25% loonstijging

2,25% loonstijging

14 oktober 2021
De werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao 2021 voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in het onderwijs stijgt het loon met 2,25%.

De PO-Raad, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv zijn het hier van de week over eens geworden. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022.


De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:

  • De loonsverhoging van 2,25% gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald.
  • De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs.
  • De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
  • In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%.

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende week voorgelegd aan aan de achterbannen van de vakbonden en werkgevers.

De PO-Raad en vakbonden gaan meteen aan de slag met de onderhandelingen voor de cao voor 2022, waarin zij samen afspraken maken over de verdeling van de 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het po. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector.

Uitgangspunt is het manifest dat partijen samen in het voorjaar hebben opgesteld. Daarin hebben sociale partners gepleit voor het dichten van de salariskloof en geven zij aan een gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs.

Klik hier voor de nieuwe salaristabellen.


Bronnen: PO-Raad en AVS