Online leren via de Prohles Academie

Online leren via de Prohles Academie

14 oktober 2021
Het schooljaar is alweer een paar weken onderweg en de bekendheid van onze eigen online leeromgeving lijkt te groeien!

Steeds meer collega's weten de weg te vinden en loggen in. Het meest bezocht zijn de e-learning modules. Maar ook de podcasts en de webinars worden regelmatig bekeken.

Als je in een drukke periode minder tijd hebt te besteden dan is een webinair zeker een handig middel om toch snel je kennis en kunde te vergroten. Zijn jullie op school bezig met het verbeteren van begrijpend lezen dan is de webinar over Close Reading aan te raden. Hierin brengt Betty van Dam onder de aandacht wat er volgens haar mis is met onze huidige aanpak van begrijpend lezen en hoe het anders zou kunnen (en moeten).

Mocht je wat meer tijd beschikbaar hebben dan kan het nuttig zijn om eens de e-learning module over de meldcode te doorlopen. Hierin wordt duidelijk uitgelegd hoe de meldcode in elkaar zit en wat er precies van jou als leerkracht verwacht wordt als je te maken krijgt met (een vermoeden van) kindermishandeling.

Heb je zelf een goede e-learning module gevolgd of webinar bekeken die je wilt aanraden bij je collega's? Laat het weten via jacqueline.vandenoever@prohles.nl. Dan kunnen we deze in de volgende Prohlees! onder de aandacht brengen.