Studiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten

14 oktober 2021
Vanaf september kunnen er gelukkig weer steeds meer fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. Er staan nog veel leuke dingen op de planning voor komend schooljaar, maar we hebben ook al veel georganiseerd de afgelopen weken!
Training aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Bij Stichting Prohles vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft Stichting Prohles begin 2021 een beleidsplan 'sociale veiligheid' gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF. Deze is te vinden op de pagina 'Sociale Veiligheid'. Uit dit beleidsplan kwam naar voren dat elke school moet beschikken over een (getrainde) aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Deze rol is op de meeste scholen toegekend aan de intern begeleider. Zij hebben al twee dagen een training gevolgd onder begeleiding van Wendy Tazelaar. De laatste bijeenkomst is 26 oktober. Daarna ontvangen zij een certificaat van de LVAK.


IB-opleiding
De komende jaren voorziet Stichting Prohles een verloop als het gaat om IB'ers. Daarnaast willen we onze mensen graag zoveel mogelijk de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Afgelopen dinsdag 5 oktober is daarom de IB-opleiding van start gegaan! Dit vindt 'incompany' plaats, maar wordt aangeboden door de Hogeschool Utrecht, Het Seminarium voor Orthopedagogiek. Het komende jaar zullen er tien studiebijeenkomsten van een dag zijn waar de deelnemers alles leren over het IB-schap. De opleiding is een post-hbo opleiding en aan het eind van het schooljaar als de opdrachten afgerond zijn zullen de deelnemers dan ook een certificaat ontvangenStudiemiddag HB-kleuters
6 oktober was er een studiemiddag voor leerkrachten van de groepen 1 en 2. In zalencentrum Het Anker kwam ongeveer de helft van de kleuterleerkrachten van onze scholen bij elkaar om meer te leren over hoogbegaafdheid bij kleuters. Uit schoolscans van Jenny Tamminga (leerkracht Plusklas) bleek namelijk dat met name die groepen vooral nog zoeken naar een juiste aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De middag werd verzorgd door Cora Hansen, zelf een ervaren kleuter leerkracht die elke dag met deze doelgroep werkt. Aan het eind van de middag verliet iedereen de bijeenkomst in het bezit van een werkmap vol met lessen en achtergrondinformatie zodat er ook direct een start gemaakt kan worden in de praktijk. Op woensdag 26 januari is er nog eenzelfde bijeenkomst voor de andere helft van de scholen.

Studieochtenden directies en intern begeleiders
Voor de directieleden en IB'ers zijn er ook al veel bijeenkomsten geweest. Zo stond het eerste directieoverleg de gesprekkencyclus centraal. Het vfpf verzorgde een sessie voor de directies waarin zij uitleg kregen over het Huis van Werkvermogen; het model dat binnen Stichting Prohles centraal gaat staan als het gaat om de ontwikkelgesprekken die de directies dit jaar met alle personeelsleden gaan voeren. Ook zijn er twee bijeenkomsten geweest met betrekking tot onderwijskwaliteit. De bijeenkomsten werden bijgewoond door directies en intern begeleiders en gingen over het Expliciete Directie Instructiemodel en het werken met de reverentieniveaus. Deze bijeenkomsten waren erg waardevol en zijn het startpunt om na de coronaperiode weer door te ontwikkelen als het gaat over onderwijskwaliteit.