Corona-update

Corona-update

21 februari 2022
Een korte update over de coronamaatregelen die komen te vervallen en wat dat betekent voor na de voorjaarsvakantie.
Het crisisteam heeft naar aanleiding van de persconferentie van vorige week overleg gehad en gecommuniceerd over de maatregelen tot aan de voorjaarsvakantie. Inmiddels zitten we in de laatste week voor de vakantie. We hopen dat iedereen kan gaan genieten van deze week en weer nieuwe energie kan opdoen voor de periode na de vakantie!

CO2-meters
Alle scholen krijgen, vanuit een speciale overheidssubsidie, CO2-meters voor in de lokalen. Offertes zijn inmiddels aangevraagd en zodra we een goed aanbod hebben, zullen ze in bestelling gaan. Hiermee kan het klimaat in het lokaal in de gaten gehouden worden en extra geventileerd worden als blijkt dat dit nodig is.

Afschaffen maatregelen
De mondkapjesplicht wordt per 25 januari 2022 afgeschaft. Dat betekent dat het dragen van een mondkapje in de school na de voorjaarsvakantie niet meer nodig is. De verplichting om 1,5 meter afstand te houden wordt komende vrijdag ook afgeschaft. Dit betekent onder andere dat na de voorjaarsvakantie teamvergaderingen en andere activiteiten weer fysiek gehouden kunnen worden. Het afschaffen van deze regels betekent ook dat ouders weer toegang hebben tot de school en oudergesprekken en -avonden weer op school kunnen plaatsvinden. Mochten er toch veel besmettingen op een school zijn dan heeft de directeur de bevoegdheid op toch anders te besluiten.

Hulp
We zien dat er meer en meer kan. Dat scholen (zolang de besmettingen teruglopen) weer in rustiger vaarwater komen. Dankbaarheid voor jullie inzet en uithoudingsvermogen staat voorop! Maar; het kan ook zijn dat deze periode zijn sporen bij jullie achterlaat. Daarom zijn we achter de schermen bezig om professionele hulp in te schakelen, mochten jullie klachten ervaren. Aarzel dan niet en neem contact op met het bestuurskantoor. Samen kijken we dan naar welke hulp van belang en nodig is.