Open! Maar wel met zorgen...

Open! Maar wel met zorgen...

17 januari 2022
10 januari mochten we gelukkig weer fysiek onderwijs geven aan de kinderen!
We constateerden dat gelukkig al onze scholen gewoon konden openen vorige week, maar dat naar mate de week vorderde er ook op verschillende scholen nog wel sprake is van besmettingen en quarantaine van leerlingen en leerkrachten. We zien dat op dit moment ook enorm oplopen. Op sommige scholen is inmiddels de helft van de klassen in quarantaine.

Naar aanleiding van het openen van de scholen en de persconferentie van 14 januari is het crisisteam weer bijeengeweest. Jullie hebben daarover ook een brief ontvangen van het bestuur via de mail.

Vanwege de vele besmettingen blijft het van het grootste belang om de algemene hygiŽne-maatregelen goed vast te houden in de school. We doen een beroep op de ouders om bij kinderen vanaf groep 6 twee keer per week ook een zelftest af te nemen. Deze zelftests deelt de school uit. Het dragen van een mondkapje voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is nog steeds een dringend advies. Voor medewerkers is dit zelfs een verplichting. Dit kan het beste een wegwerpmondkapje zijn luidt het advies.

Personeelsvergaderingen etc. blijven voorlopig nog online plaatsvinden en nog steeds is het advies om na de lessen direct naar huis te gaan om daar verder te werken. De protocollen van de PO-raad zijn op dit moment nog niet aangepast. Wanneer dat wel gebeurt, zullen we daar natuurlijk ook binnen onze stichting mee gaan werken.

De quarantaineplicht is wel al aangepast. Wanneer je een boosterprik hebt gehad, of in 2022 al corona hebt gehad, hoeft je niet meer in quarantaine. We hopen dat dit tot minder uitval zal leiden. Deze versoepeling geldt niet wanneer drie of meer leerlingen in de groep besmet zijn geraakt. Als er drie besmettingen binnen 7 dagen in de klas zijn ontstaan, dan gaat de groep alsnog in quarantaine.

Nog steeds geldt ook dat ouders en externen, behalve wanneer zij nodig zijn voor de voortgang van het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen, niet in de school kunnen komen. Dat blijft een moeilijk en vervelend punt, maar is noodzakelijk om zoveel mogelijk kinderen gezond naar school te kunnen laten komen en een ieder zich veilig te laten voelen in de school.

Nu de pandemie voortduurt, merken we allemaal dat het steeds moeilijker wordt om er mee om te gaan. We zijn trots op alle medewerkers dat zij toch de moed en het enthousiasme kunnen blijven opbrengen en zijn dankbaar voor hun uithoudingsvermogen en flexibiliteit.