Algemeen bestuur: toezichthouders
Jacomine van Rijn, voorzitter en lid remuneratiecommissie
Marjan de Jong, secretaris
Albert Bouwman, penning-meester en lid auditcommissie
Bert Haasnoot, vice voorzitter en lid remuneratiecommissie
Machiel van der Bent, vice secretaris
Bas Haasnoot, vice penningmeester en lid auditcommissie
Tekst
Tekst