Raad van Toezicht

Jacomine van Rijn
Voorzitter en lid remuneratiecommissie
Marjan de Jong
Secretaris
Albert Bouwman
Penning-meester en lid auditcommissie
Bert Haasnoot
Vice voorzitter en lid remuneratiecommissie
Machiel van der Bent
Vice secretaris
Bas Haasnoot
Vice penningmeester en lid auditcommissie