Directeur-bestuurder


Rindert Venema

Dagelijks houdt de directeur-bestuurder zich bezig met het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van beleid op verschillende terreinen. Periodiek vergadert hij met de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast vindt er veelvuldig overleg plaats met de directies van de scholen.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Stafmedewerkers

De medewerkers van het bestuurskantoor zijn verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -uitvoer op alle scholen binnen Stichting Prohles.
Het bestuurskantoor is te vinden in het altijd zonnige Katwijk aan Zee.
Dineke Heemskerk
P&O Adviseur

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Bea Duivenvoorden
Adviseur Onderwijs & Kwaliteit

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Corrie Quartel
Bestuurs- en management ondersteuner
Werkdagen: dinsdag en donderdag
Sander Holtermann
Adviseur FinanciŽn

Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Gerard Bezemer
Bouwzaken

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
Ilse Wolff
Functionaris Gegevensbescherming

Werkdagen: woensdag
Willem-Jo Barnhoorn
ICT CoŲrdinator

Werkdagen: dinsdag
Monica Biharie
Personeels- en Salarisadministateur

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag
Lieve Keizer
Bestuurssecretaris

Werkdagen: maandag t/m donderdag
Jacqueline van den Oever
CoŲrdinator Interne Opleidingen

Werkdagen:
Dirk Ouwehand
Vrijwilliger Systeembeheer