Vacature Christelijke Opleidingsschool groep 6
Klik hier

Prohles Academie

In het kalenderjaar 2020 start onze Prohles Academie. Binnen de academie hebben we aandacht voor zowel de persoonlijke als de teamontwikkeling. Alle personeelsleden hebben gratis toegang tot vele e-learning modules, zowel op het gebied van het onderwijs als de persoonsontwikkeling. Daarnaast organiseert de academie netwerkbijeenkomsten en kenniskringen. Ook ontwikkelen we voor startende leerkrachten en medewerkers een introductieprogramma en is er ruimte voor coaching, wanneer nodig.
De academie wordt geleid door de co÷rdinator opleidingen. Aanvragen voor scholing of informatie kunnen via: academie@prohles.nl worden aangevraagd.Begeleiding Stagiaires

Stagiairs die bij Prohles stagelopen worden zowel door de school, als de stage-co÷rdinator begeleid. Voorlopig geldt dit nog alleen voor de stagiairs die van Hogeschool InHolland komen. Mevr. Margreet Verdoes is de co÷rdinator. Zij is te bereiken via:
margreet.verdoes@prohles.nl


Invalpool

PROHLES is op zoek naar leerkrachten die interesse hebben in een (vaste) baan in onze invalpool. Leerkrachten in de pool worden (bij gebleken geschiktheid) ook bij voorrang benoemd in reguliere vacatures. Een mooie kans om op verschillende scholen ervaring op te doen. De directies bieden een goede begeleiding en er is ondersteuning vanuit het bestuurskantoor.
Je kunt je CV en motivatie sturen naar onze afdeling HRM corrie.quartel@prohles.nl


Open Sollicitaties

Prohles is werkgever van 350 fulltime en parttime leerkrachten en ondersteunend personeel. Voor onze scholen zijn we permanent op zoek naar (inval)leerkrachten. Leerkrachten die vanuit een positief Christelijke levensovertuiging inhoud willen geven aan ons onderwijs. Leerkrachten met hart voor kinderen en de school.
Open sollicitaties kun je altijd mailen naar info@prohles.nl