Vacatures op diverse scholen binnen de stichting PROHLES.
Klik hier


Vacature Christelijke Opleidingsschool groep 6
Klik hier

Prohles Academie

In het kalenderjaar 2020 start onze Prohles Academie. Binnen de academie hebben we aandacht voor zowel de persoonlijke als de teamontwikkeling. Alle personeelsleden hebben gratis toegang tot vele e-learning modules, zowel op het gebied van het onderwijs als de persoonsontwikkeling. Daarnaast organiseert de academie netwerkbijeenkomsten en kenniskringen. Ook ontwikkelen we voor startende leerkrachten en medewerkers een introductieprogramma en is er ruimte voor coaching, wanneer nodig.
De academie wordt geleid door de co÷rdinator opleidingen. Aanvragen voor scholing of informatie kunnen via: academie@prohles.nl worden aangevraagd.Begeleiding Stagiaires

Stagiairs die bij Prohles stagelopen worden zowel door de school, als de stage-co÷rdinator begeleid. Voorlopig geldt dit nog alleen voor de stagiairs die van Hogeschool InHolland komen. Mevr. Margreet Verdoes is de co÷rdinator. Zij is te bereiken via:
margreet.verdoes@prohles.nl


Invalpool

PROHLES is op zoek naar leerkrachten die interesse hebben in een (vaste) baan in onze invalpool. Leerkrachten in de pool worden (bij gebleken geschiktheid) ook bij voorrang benoemd in reguliere vacatures. Een mooie kans om op verschillende scholen ervaring op te doen. De directies bieden een goede begeleiding en er is ondersteuning vanuit het bestuurskantoor.
Je kunt je CV en motivatie sturen naar onze afdeling HRM
dineke.heemkerk@prohles.nl


Open Sollicitaties

Prohles is werkgever van 350 fulltime en parttime leerkrachten en ondersteunend personeel. Voor onze scholen zijn we permanent op zoek naar (inval)leerkrachten. Leerkrachten die vanuit een positief Christelijke levensovertuiging inhoud willen geven aan ons onderwijs. Leerkrachten met hart voor kinderen en de school.
Open sollicitaties kun je altijd mailen naar info@prohles.nl


Zij-instromers

Binnen onze stichting bieden wij ook (in samenwerking met hogeschool InHolland en de Hogeschool Leiden) zij-instoomtrajecten aan. Voorwaarde is wel dat er beschikbare vacatureruimte is.
Basis van een zij-instroomtraject is een tripartiete overkomst tussen de kandidaat, de Hogeschool en stichting Pohles. Zij-instromers hebben minimaal een afgeronde Hbo-opleiding. Nadat er een korte introductiestage is gelopen op een van de Prohles-scholen doet de zij-instromer een assessment. Bij gebleken geschiktheid wordt een reguliere vacature gezocht en kan de zij-instromer als leerkracht aan het werk. Naast de dagelijkse werkzaamheden volgt de zij-instromer een aanvullende opleiding op de PABO.
Ben je ge´nteresseerd? Informatie via: info@prohles.nl of telefonisch via 071-4082504.


EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties)

Geen diploma, maar wel de vereiste kennis in huis? Met een EVC-procedure laat je je werkervaring en de kennis die je in opleidingen hebt opgedaan officieel erkennen. Prohles werkt samen met Bureau2Go om te bepalen welke extra competenties nodig zijn om te kunnen werken binnen het onderwijs. Samen kijken we dan naar een geschikte functie passend bij de eerder verworven competenties en je wensen.
Een assessment en onderzoek helpen mee de benodigde aanvullende competenties in kaart te brengen. Via een begeleidingstraject helpen we je mee deze extra competenties te ontwikkelen. Voor een gesprek over dit traject kun je een afspraak maken via: info@prohles.nl