Algemeen bestuur: toezichthouders
Jacomine van Rijn, voorzitter en lid remuneratiecommissie
Marjan de Jong, secretaris
Albert Bouwman, penning-meester en lid auditcommissie
Bert Haasnoot, vice voorzitter en lid remuneratiecommissie
Machiel van der Bent, vice secretaris
Bas Haasnoot, vice penningmeester en lid auditcommissie
Dirk Ouwehand, lid remuneratiecommissie
Lourens ten Hove, lid auditcommissie