Leerkracht Next Level | 0,2125 FTE

Leerkracht Next Level | 0,2125 FTE

Next Level (de bovenschoolse plusklas) zoekt een nieuwe leerkracht voor de leerlingen uit de groepen 5 en 6!
Stichting Prohles zoekt leerkracht voor de bovenschoolse plusklas!
In de gemeente Katwijk (Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn) hebben we sinds 2019 een bovenschoolse plusklas waar hoogbegaafde kinderen van 16 basisscholen een dag per week in hun eigen peergroep aan hun vaardigheden kunnen werken. Er is een groep leerlingen gevormd uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen en we hebben sinds 2019 een tweede groep kinderen uit de groepen 5 en 6 gevormd. We zijn op zoek naar een deskundige leerkracht die het onderwijs aan deze tweede groep naar een hoger plan kan brengen. In augustus 2022 verhuist deze setting naar een andere locatie en maken we er een 'Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Katwijk' van.

Jij kunt en mag een waardevolle bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen!
Je verzorgt passend onderwijs aan deze tweede groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen hebben een eigen POP en iedere leerling is bezig met het ontwikkelen van onder meer de eigen executieve functies. Daarnaast onderhoud je contact met je collega van groep 7-8, de ouders, de leerkracht van de moederschool en de betrokken deskundigen.

We zijn op zoek naar iemand die
 • Een HBO+ denk- en werkniveau heeft;
 • Gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Je hebt een opleiding ten aanzien van hoogbegaafdheid afgerond of bent bereid om die te volgen (bij Novilo of een vergelijkbare opleiding) ;
 • Aantoonbare expertise en ruime ervaring heeft in het adviseren van leerkrachten en het werken met hoogbegaafde leerlingen;
 • Een visie op hoogbegaafdheid heeft die aansluit bij de visie van werkgroep HAK en van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek.
Voldoe je aan de bovenstaande criteria en heb je zin in een uitdaging? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar de voorzitter van de werkgroep, Bea Duivenvoorden: bea.duivenvoorden@prohles.nl. Inlichtingen via de directeur-bestuurder van Stichting Prohles: Rindert Venema: 06-38892186.

Functieomschrijving
Binnen het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is afgesproken dat scholen de verantwoordelijkheid hebben voor het organiseren van de basisondersteuning. Dat houdt onder meer in dat scholen een passend aanbod hebben voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Voor de gemeente Katwijk heeft de werkgroep Hoogbegaafdheid Afdeling Katwijk (HAK) een beleidsplan plan opgesteld dat enerzijds het versterken van de vaardigheden van leerkrachten en anderzijds het kwalitatief op orde houden van deze voorziening behelst.
Dit doe je in overleg met de werkgroep HAK, waar je onderdeel van gaat worden en in samenwerking met je directe collega van groep 7-8.

Wat verwachten wij van jou?
De werkgroep is op zoek naar iemand die veel taken kan vervullen.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en de leeftijdsgroep.
 • Je bent in staat om ondanks de complexe organisatie (de leerlingen komen van verschillende moederscholen) een goede communicatie te onderhouden met leerlingen, ouders, leerkrachten en IB'ers. Je observeert, registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en voert hierover binnen het POP gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten van de moederschool.
 • Je bent in staat hoogbegaafdheid te herkennen in relatie tot het geven van onderwijs dat passend voor deze doelgroep is. Passend onderwijs vraagt dat een leerkracht weet welke educatieve behoeften zijn of haar leerlingen hebben.
 • Je adviseert waar nodig/mogelijk leraren, IB'ers en de schoolleiding over de korte en lange termijn aanpak van deze doelgroep.
 • Je hebt theoretische kennis van de doelgroep, bijvoorbeeld doordat je een opleiding bij Novilo of een vergelijkbare organisatie hebt gevolgd.
 • Je stelt vanuit de doelen een plan (POP) op met leerlingen en je speelt een belangrijke rol in de uitvoering daarvan.
 • Je bent planmatig, structureel, transparant en enthousiast en je werkt vanuit doelen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging.
 • Je vindt het een uitdaging om het 'Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Katwijk' vorm te geven.
Wij bieden
 • Een vaste benoeming voor 0,2125 FTE.
 • Een beloning volgens L11.
 • Ondersteuning door de werkgroep HAK .
 • Budget voor na- en bijscholing.

Klik hier voor de advertentie.