De jaarrekeningen van PROHLES:

De jaarrekeningen die u hier onder aantreft zijn de jaarrekeningen 2017 van de HSK en de PCOK, van voor de fusie naar de stichting PROHLES dus.